SALE PHOMAI MOZZARELLA URUGOAY

✳️Giá bán: 175.000đ/kg sản lượng từ 100kg (5thùng 4 khối 5kg)
✳️Giá bán: 180.000đ/kg sản lượng từ 60kg (3 thùng 4 khối 5kg)
✳️Giá bán: 187.000đ/kg sản lượng từ 20kg (1 thùng 4 khối 5kg)

CÓ NHẬN CUNG CẤP SỐ LƯỢNG LỚN CHO #NHÀ HÀNG, #KHÁCH SẠN #TIỆM BÁNH GIÁ CỰC TỐT

Phomai Urugoay được tin tưởng và sử dụng rất nhiều trong các nhà hàng và các hệ thống tiệm Pizza lớn.

Bài viết khác